SOUTĚŽ O STŘÍHÁNÍ, BARVENÍ, NEBO BARVENÍ SE STŘÍHÁNÍM VLASŮ ZDARMA VE STUDIU HAIREX


Navštivte kadeřnický salon Studio Hairex, využijte barvení, střih, nebo barvení se střihem vlasů a zapojte se do soutěže o vrácení celé částky za kadeřnické služby! 

Jak soutěžit a vyhrát?

  1. Jděte na Facebook profil Studio Hairex na soutěžní příspěvek http://bit.ly/SOUTEZ_HAIREX
  2. Do komentáře pod soutěžní příspěvek vložte fotku svého nového účesu ze Studio Hairex a přidejte hastag #studiohairex
  3. Dejte lajk našemu profilu www.facebook.com/studiohairex.cz
  4. Sdílejte soutěžní příspěvek
měděná je krásná

Soutěž je platná po období od 1. - 31. 7. 2021.

Výherce bude vylosován při live streamu na Facebook profilu Studio Hairex v pondělí 2. 8. 2021 ve 13:00 hod.

Pro zapojení do soutěže musí soutěžící využít kadeřnické služby v podobě barvení a střihu vlasů ve Studio Hairex.

Soutěžícím může být zákazník Studia Hairex, který využil kadeřnické služby v období platnosti soutěže od 1. - 31. 7. 2021 a splnil všechny podmínky pro zapojení do soutěže.

Výherce soutěže se musí prokázat účtenkou ze Studio Hairex, která bude obsahovat datum vystavení v období průběhu soutěže.

Výhrou je hodnota vykonané služby na účtence, maximálně však 2.000 Kč


Obecná pravidla pořádání soutěží

na facebookovém profilu Studia Hairex

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splňuje stanovené podmínky a zašle prostřednictvím komentáře na Facebooku odpověď na soutěžní otázku. Zapojením do soutěže dává každý účastník souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem vyhodnocení soutěže.

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým bydlištěm na území České republiky. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. 

Účast v soutěži není zpoplatněna a vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla. 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel, podmínek i trvání soutěže, a to bez náhrady. Všechny změny nabývají platnosti po zveřejnění na facebookové stránce Studio Hairex.

Pokud soutěžící odvolá souhlas o zpracování osobních údajů, bude ze soutěže vyřazen. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

Každý výherce bude kontaktován v komentářích pod soutěžním příspěvkem, nebo prostřednictvím soukromé zprávy. 

Soutěž není nijak sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nesouvisí s ní. Informace poskytnuté účastníkem soutěže jsou pouze pro účely společnosti Hairex s.r.o., ne sociální sítě Facebook.

Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být soutěžící ze soutěže vyloučen.

Každý účastník potvrzuje, že se seznámil s jejími pravidly a plně s nimi souhlasí. Pokud je poruší, ztrácí právo na udělení výhry, nebo účasti v soutěži. Soutěžící rovněž musí dodržovat pravidla používání sociální sítě Facebook.

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem nebo organizátorem řídí právním řádem České republiky.

Tato závazná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže na webové stránce www.hairex.cz.